AKTUALIZACE Č. 1 ZÚR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - Ke stažení


Dokumenty ke stažení jsou v aktuální podobě dostupné na webu odboru


http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--1-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-71274/

Kompletní prezentace včetně interaktivních map je dostupná pro úplné znění po první aktualizaci na adrese

http://zur.kr-kralovehradecky.cz/uz-a1/